Skipp navigasjon

Ny rapport: Vurdering av Kystbuss-samarbeidet

04.10.2011 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Oslo Economics vurdert effektivitetsvirkningene av samarbeidet mellom transportselskapene Tide og Boreal om Kystbussen. Vi kom frem til at gevinstene var større enn kostnadene og konkluderte med at samarbeidet er i overenstemmelse med konkurranseloven § 10 som forbyr konkurranseskadelig samarbeid.

Relevante artikler