Skipp navigasjon

Aktuelt

Vurdering av redningshelikopterflåten

Oslo Economics har kvalitetssikret Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan for redningshelikopterkapasiteten på fastlandet. Tiltak for å holde Sea King- flåten operativ […]

Konkurransetilsynet godkjenner A-pressens oppkjøp av Edda Media

Etter å ha varslet at A-pressen måtte selge Varden, Tønsbergs Blad, Drammens Tidende og Fredriksstad Blad for å kunne kjøpe […]

PVR-spoling kan føre til nye reklametriks

Flere og flere av oss tar opp TV-programmer og spoler forbi all reklame. Det kan gi mer produktplassering og logosniking […]

Kartlegging av trafikkprognosenes treffsikkerhet

På oppdrag fra NHO fremskaffer Oslo Economics tallgrunnlag som belyser forutsetninger for Statens vegvesen sitt valg av veidimensjonering. For utvalgte […]

Konsekvensutredning av digitalisering av skjemaer i staten

Oslo Economics bistår Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i utarbeidelse av konsekvensutredning av økt digitalisering av skjemaer i staten. Det innebærer […]

Ny rapport: Analyse av markedet for drift og vedlikehold av veg

På oppdrag fra Statens vegvesen har Oslo Economics undersøkt om markedet for drift og vedlikehold av veg fungerer effektivt.

Samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstog i Skandinavia

På oppdrag for Business Region Göteborg skal Oslo Economics vurdere forutsetninger for samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstogprosjektet COINCO North. Med COINCO […]

Europeisk konferanse for «Society for Medical Decision Making»

Ivar Sønbø Kristiansen organiserer europeisk konferanse for Society for Medical Decision Making (www.smdm.org) 10.-12. juni 2012 i Oslo. Konferansen er […]

Godsterminal i Drammensområdet

På oppdrag for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer Oslo Economics utbyggingsplanene for godsterminal, sporarealer og –kapasitet i Drammensområdet. Oppdraget utføres sammen […]

Fire nye konsulenter til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske samfunnsøkonomene Finn Gjerull Rygh, Kristine Bjørklund Tollefsen, Ragnhild Cecilie Haugen og Harald Nygård Bergh […]

Samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av digital postkasse

Oslo Economics bistår Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av innføring av digital […]

Oslo Economics evaluerer e-handelsløsning

På oppdrag for Direktoratet for økonomistyring (DFØ) evaluerer Oslo Economics og Terramar kvalitet, kostnadseffektivitet og brukertilfredshet i DFØs e-handelsløsning for […]

1 2 55 56 57 60 61