Skipp navigasjon

Konkurransetilsynet tapte taxisak

11.02.2013 - Uncategorized @no

I 2011 ila Konkurransetilsynet Ski Taxi, Follo Taxisentral og Ski Follo Taxidrift overtredelsesgebyrer på til sammen 2,85 millioner kroner for brudd på konkurranseloven ved inngivelse av felles anbud på pasienttransport til Oslo Universitetssykehus.

Follo tingrett har nå konkludert med at samarbeidet ikke er i strid med konkurranseloven. Follo tingrett opphever Konkurransetilsynet vedtak i sin helhet og dømmer tilsynet til å betale selskapenes saksomkostninger.

Oslo Economics har bistått taxiselskapene med konkurranseøkonomiske analyser og vært sakkyndige vitner under rettsforhandlingene.

 

Relevante artikler