Skipp navigasjon

Ragnhild Haugli Bråten til Oslo Economics

19.11.2012 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Ragnhild Haugli Bråten velkommen til Oslo Economics.

Hun er i ferd med å ferdigstille en doktoravhandling i samfunnsøkonomi ved Frischsenteret og Universitetet i Oslo. I avhandlingen har hun skrevet om adferdsøkonomi og spesifikt om hvordan folks motivasjon til å bidra til fellesgoder/miljøvern påvirkes under ulike markedsbaserte politiske virkemidler. Hun skal levere avhandlingen i november og disputerer etter planen våren 2013.

Hennes økonomi-faglige bakgrunn er fra energi- og miljøøkonomi, blant annet gjennom forskningsnettverket for fornybar energi CREE (Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy).

Ragnhild begynner 1. januar 2013.

Relevante artikler