Skipp navigasjon

Geografisk fordeling av veiinvesteringer

16.01.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for NHO kartlegger Oslo Economics den geografiske fordelingen av investeringer i vei. Vi vurderer investeringer som er gjennomført i løpet av de to siste periodene for Nasjonal transportplan (2006-2009 og 2010- 2013).

Kontakt: Håkon Hagtvet.

Relevante artikler