Skipp navigasjon

Store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling

16.01.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i en rapport for Concept-programmet sett på store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling. Rapporten identifiserer kilder til konkurranse og konkurransemessige effekter.

Statlige investeringer kan påvirke både konkurransen i det markedet hvor investeringen skal tas i bruk, men også konkurransen i det markedet hvor innkjøpene til investeringene foretas. Dette innebærer at man i forbindelse med en investering bør studere mulige effekter i flere markeder.

Kontakt: Asbjørn Englund.

Relevante artikler