Skipp navigasjon

Aktuelt

Ferjefrie fjordkryssinger på Nordvestlandet gir positiv samfunnsnytte

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics og Terramar utført kvalitetssikring av konseptvalg for E39 mellom Skei og […]

Jostein Skaar til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Jostein Skaar velkommen til Oslo Economics. Jostein har vært konkurransedirektørens nestkommanderende i mange år […]

Sentralisering av IKT-funksjoner i staten

Oslo Economics skal vurdere delfunksjoner av IKT og anskaffelser som kan egne seg for fellesløsninger eller sentrale løsninger i staten. […]

OL og Paralympics i Oslo 2022

Oslo Economics har fått rammeavtale med Oslo kommune om bistand til søknad om Olympiske Leker og Paralympics i 2022. Oslo […]

Høringsuttalelse om prosjektsamarbeid

Konkurransetilsynet har kommet med utkast til veiledning om prosjektsamarbeid. Veilederen skal gi anvisning på hvilke typer prosjektsamarbeid som normalt vil […]

Samfunnsregnskap for toppfotballen

Oslo Economics bistår Norsk Toppfotball i utarbeidelse av samfunnsregnskap for klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen. Analysene bygger på klubbenes egen […]

Vurdering av redningshelikopterflåten

Oslo Economics har kvalitetssikret Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan for redningshelikopterkapasiteten på fastlandet. Tiltak for å holde Sea King- flåten operativ […]

Konkurransetilsynet godkjenner A-pressens oppkjøp av Edda Media

Etter å ha varslet at A-pressen måtte selge Varden, Tønsbergs Blad, Drammens Tidende og Fredriksstad Blad for å kunne kjøpe […]

PVR-spoling kan føre til nye reklametriks

Flere og flere av oss tar opp TV-programmer og spoler forbi all reklame. Det kan gi mer produktplassering og logosniking […]

Kartlegging av trafikkprognosenes treffsikkerhet

På oppdrag fra NHO fremskaffer Oslo Economics tallgrunnlag som belyser forutsetninger for Statens vegvesen sitt valg av veidimensjonering. For utvalgte […]

Konsekvensutredning av digitalisering av skjemaer i staten

Oslo Economics bistår Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i utarbeidelse av konsekvensutredning av økt digitalisering av skjemaer i staten. Det innebærer […]

Ny rapport: Analyse av markedet for drift og vedlikehold av veg

På oppdrag fra Statens vegvesen har Oslo Economics undersøkt om markedet for drift og vedlikehold av veg fungerer effektivt.

1 2 54 55 56 60 61