Skipp navigasjon

Ny godsterminal i Drammensområdet anbefales utsatt

20.02.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics og Terramar utført kvalitetssikring av ny godsterminal i Drammensområdet utredet av Jernbaneverket (JBV).

Vår anbefaling er at nullalternativet videreføres som et «ventealternativ». Over tid anbefaler vi realisering av JBVs forslag, men på et senere tidspunkt.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til både behovsutvikling og ledig kapasitet ved dagens terminaler, og vår forståelse er at det ikke foreligger et presserende behov for økt kapasitet de nærmeste årene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt: Håkon Hagtvet/Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler