Skipp navigasjon

Nytt sykehus på Nordvestlandet bør ligge bynært Molde

30.11.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF utredet samfunnskonsekvenser av syv alternativer for nytt sykehus i Romsdal og på Nordmøre. Utredningen viser at sykehuset bør ligge bynært, og at alternativet med akuttsykehus bynært Molde og poliklinikk/dagbehandling i Kristiansund vurderes som det beste løsning. Styret i helseforetaket skal fatte sin beslutning i styremøte 13. desember 2012.

Send oss gjerne en e-post for å få tilsendt rapporten.

Relevante artikler