Skipp navigasjon

Evaluering av handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

18.03.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics sammen med Universell Utforming AS evaluert regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Vår vurdering er at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Vi mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres.

 Last ned rapporten her.

Kontakt: Håkon Hagtvet

Relevante artikler