Skipp navigasjon

Effektivitet er mer enn anbud

19.03.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for NHO Transport har Oslo Economics vurdert effektiviteten i kollektivtransporten i Norge.

Selv om anbud gir god driftseffektivitet, er det risiko for av svekket tilbuds- og administrasjonseffektivitet. Sektoren er tungt regulert og produktutviklingen initieres av lokale monopolister, noe som kan hemme innovasjon og medføre kostnadsvekst.

Samtidig er offentlig styring nødvendig fordi kollektivtransporten har positive eksternaliteter på miljø, trengsel og regional utvikling. Utfordringen er å realisere de optimale løsningene.

Send oss gjerne en e-post for å få tilsendt rapporten.

Relevante artikler