Skipp navigasjon

Store investeringer i riksveier på Vestlandet og i Nordland fylke

18.03.2013 - Uncategorized @no

NHO har bedt Oslo Economics fremstille tallgrunnlag som gir kunnskap om eventuelle ubalanser mellom behov og investeringer i vei. Tallgrunnlaget viser at staten stort sett har prioritert investeringer i fylker som har riksveier med høy trafikk. Enkelte fylker skiller seg imidlertid ut. Vår overordnede analyse viser at fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Vestfold har fått relativt sett størst veiinvesteringer i perioden fra 2006 til 2013. Fylkene som har fått relativt sett lavest veiinvesteringer i samme periode er Oslo, Rogaland, Buskerud og Telemark. Kontakt: Håkon Hagtvet.

Relevante artikler