Skipp navigasjon

Aktuelt

Evaluering av handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

På oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics sammen med Universell Utforming AS evaluert regjeringens handlingsplan for universell […]

Ny godsterminal i Drammensområdet anbefales utsatt

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics og Terramar utført kvalitetssikring av ny godsterminal i Drammensområdet utredet av […]

Konkurransetilsynet tapte taxisak

I 2011 ila Konkurransetilsynet Ski Taxi, Follo Taxisentral og Ski Follo Taxidrift overtredelsesgebyrer på til sammen 2,85 millioner kroner for […]

Geografisk fordeling av veiinvesteringer

På oppdrag for NHO kartlegger Oslo Economics den geografiske fordelingen av investeringer i vei. Vi vurderer investeringer som er gjennomført […]

Store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling

Oslo Economics har i en rapport for Concept-programmet sett på store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling. Rapporten identifiserer […]

Priser på byttbare legemidler i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sammenlignet priser på byttbare legemidler i Norge, Sverige og Danmark. Resultatene […]

Godt nytt år med Oslo Economics i ny drakt!

Vi markerer overgangen til 2013 med nye nettsider. På nyhetssidene legger vi jevnlig ut prosjektnyheter og annet nytt fra Oslo […]

Nytt sykehus på Nordvestlandet bør ligge bynært Molde

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF utredet samfunnskonsekvenser av syv alternativer for nytt sykehus i […]

Ragnhild Haugli Bråten til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Ragnhild Haugli Bråten velkommen til Oslo Economics. Hun er i ferd med å ferdigstille […]

Rammeavtale med Jernbaneverket om konsulenttjenester innen samfunnsøkonomi og statistikk

Oslo Economics har inngått en rammeavtale med Jernbaneverket om konsulenttjenester innen samfunnsøkonomi og statistikk. Avtalen har en varighet på to […]

Nyhetsbrev fra Oslo Economics

Det har vært stor aktivitet i Oslo Economics i 2012. Her kan du lese kort om saker vi har jobbet […]

Konkurranseutsetting av riksveifergedriften er på rett kjøl

Oslo Economics har evaluert konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften og konkluderer med at den i all hovedsak har vært vellykket. Det ser […]

1 2 53 54 55 60 61