Skipp navigasjon

Aktuelt

Samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstog i Skandinavia

På oppdrag for Business Region Göteborg skal Oslo Economics vurdere forutsetninger for samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstogprosjektet COINCO North. Med COINCO […]

Europeisk konferanse for «Society for Medical Decision Making»

Ivar Sønbø Kristiansen organiserer europeisk konferanse for Society for Medical Decision Making (www.smdm.org) 10.-12. juni 2012 i Oslo. Konferansen er […]

Godsterminal i Drammensområdet

På oppdrag for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer Oslo Economics utbyggingsplanene for godsterminal, sporarealer og –kapasitet i Drammensområdet. Oppdraget utføres sammen […]

Fire nye konsulenter til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske samfunnsøkonomene Finn Gjerull Rygh, Kristine Bjørklund Tollefsen, Ragnhild Cecilie Haugen og Harald Nygård Bergh […]

Samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av digital postkasse

Oslo Economics bistår Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av innføring av digital […]

Oslo Economics evaluerer e-handelsløsning

På oppdrag for Direktoratet for økonomistyring (DFØ) evaluerer Oslo Economics og Terramar kvalitet, kostnadseffektivitet og brukertilfredshet i DFØs e-handelsløsning for […]

Rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapet Sweco inngått en rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk om utvikling og planlegging av kollektivtransporten i […]

Ikke tilstrekkelig trafikkgrunnlag for anbefalt veg- og jernbaneløsning mellom Trondheim og Steinkjer

Oslo Economics og Terramar har kvalitetssikret konseptvalgutredning (KS1) av transportløsning for veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer på oppdrag […]

Oslo Economics evaluerer konkurranseutsetting av ferjer

Hensikten med å anbudsutsette riksvegferjesambandene var å oppnå tilbudsforbedringer og fornye ferjeflåten. Oslo Economics skal evaluere om målsetningene ble nådd […]

Kvalitetssikring av utbyggingsplanene for Alnabru godsterminal

På oppdrag for Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer vi utbyggingsplanene for Alnabru godsterminal. Kvalitetssikringen gjennomfører vi sammen med Terramar. Kontakt Håkon Hagtvet/Aleksander Møll

Analyse av konkurranseforholdene i jernbanesektoren

På oppdrag fra Statens jernbanetilsyn har Oslo Economics analysert eierforholdene i den norske jernbanesektoren og betydningen eierforholdene har for konkurransen. […]

Markedsanalyse av drift og vedlikehold på vei

Oslo Economics skal kartlegge konkurranseforholdene i markedet for drift og vedlikehold av vei. Markedsundersøkelsen utføres på oppdrag fra Statens vegvesen […]

1 2 53 54 55 58 59