Skipp navigasjon

Aktuelt

Offentlige tiltak bør utredes bedre

Oslo Economics har bistått Riksrevisjonen i en undersøkelse av kvaliteten på utredninger av offentlige tiltak. Undersøkelsen viste at samfunnsøkonomiske analyser […]

Samfunnsøkonomisk analyse av dagligvareportal

På oppdrag fra Forbrukerrådet har Oslo Economics utredet de samfunnsøkonomiske virkningene av å etablere en dagligvareportal. Portalen skal gi forbrukere […]

Magne Krogstad Asphjell til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Magne Krogstad Asphjell velkommen til Oslo Economics. Magne avslutter dette semesteret sin doktorgrad ved […]

Nasjonal helseøkonomikonferanse

Oslo Economics sin studie av legemiddelpriser for byttbare legemidler i Norge, Sverige og Danmark ble presentert på Nasjonal helseøkonomikonferanse på […]

Legemiddeløkonomiske analyser

Oslo Economics har også denne våren gjennomført ulike analyser både for produsenter av legemidler og innen «medical devices». Våre tjenester […]

Økte samferdselsinvesteringer gir moderate pressvirkninger i økonomien

Oslo Economics har på oppdrag for arbeidsgiverforeningen Spekter vurdert pressvirkninger i økonomien av økte samferdselsinvesteringer. I analysen har vi sett […]

Kvalitetssikring av konseptvalg for veisystemet i Moss og Rygge

Oslo Economics har sammen med Terramar, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikret Statens vegvesens konseptvalgutredning for hovedveisystemet i Moss […]

Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har Oslo Economics vurdert statens behov for statistikk og styringsdata om […]

Vinter-OL og paralympics i Oslo i 2022

Oslo Economics har bistått Oslo kommune i arbeidet med en samfunnsøkonomisk analyse av et mulig vinter-OL og Paralympics i Oslo […]

Magnus Våge Knutsen til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Magnus Våge Knutsen velkommen til Oslo Economics. Magnus er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen […]

Effektivitet er mer enn anbud

På oppdrag for NHO Transport har Oslo Economics vurdert effektiviteten i kollektivtransporten i Norge. Selv om anbud gir god driftseffektivitet, […]

Store investeringer i riksveier på Vestlandet og i Nordland fylke

NHO har bedt Oslo Economics fremstille tallgrunnlag som gir kunnskap om eventuelle ubalanser mellom behov og investeringer i vei. Tallgrunnlaget […]

1 2 52 53 54 60 61