Skipp navigasjon

Statlig rammeavtalesenter vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt

22.10.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Difi har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av samordning av statlige innkjøp i form av etablering av et rammeavtalesenter. Analysen viste at etablering av et statlig rammeavtalesenter er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.

Sverige, Danmark og Finland har i motsetning til Norge en statlig innkjøpssentral som fremforhandler felles rammeavtaler for en rekke varer og tjenester. Oslo Economics har også oppsummert erfaringer samordning av innkjøp fra de øvrige nordiske landene for samme oppdragsgiver.

Last ned rapporten her.

For mer informasjon, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler