Skipp navigasjon

Utredning om alternativer for lokalisering av ny, statlig valgenhet

14.10.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Oslo Economics utredet økonomiske og administrative konsekvenser av fem ulike lokaliseringsalternativer for en eventuell ny, statlig valgenhet. I dag er det departementet som har det overordnede ansvaret for valg og valggjennomføring.

De ulike lokaliseringsalternativene er vurdert ut fra hvilke løsningen som gir minst risiko for tap av kompetanse og faglig kvalitet i valgene, best rekrutteringsgrunnlag samt kostnadsmessig effektivitet.

Departementet vurderer nå hvilken organisasjonsmodell og lokalisering som kan være aktuell for valgarbeidet på statlig nivå.

For mer informasjon, kontakt Erik Magnus Sæther.

Last ned rapporten her.

Relevante artikler