Skipp navigasjon

Ideverksted på Nationaltheatret

28.08.2013 - Uncategorized @no

Nationaltheatrets bygning trenger rehabilitering og oppgradering, og skal tilrettelegges for moderne teaterdrift.

Oslo Economics bistår Kulturdepartementet i samarbeid med Terramar og Snøhetta i å lage en forstudie.

Bildet er fra et idéverksted på Hovedscenen i august der sentrale interessenter diskuterte løsninger som kan ivareta teatrets behov i fremtiden.

Kontakt Karl Rikard Løvhaug eller Erik Magnus Sæther.

 

Relevante artikler