Skipp navigasjon

Vurdering av inntektsfordelingen i Helse Midt-Norge RHF

02.10.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune vurdert mulige forbedringer i Helse Midt-Norge RHFs modell for finansiering av spesialisthelsetjenesten. Målet med forbedringene har vært å sikre en rettferdig tilgang til spesialisthelsetjenester uavhengig av bosted.

Utredningen sammenligner modellene i de forskjellige regionhelseforetakene, og beregner hva de foreslåtte endringer vil kunne bety for inntektsfordelingen til Helse Møre og Romsdal HF.

Ved spørsmål, kontakt Erik Magnus Sæther eller Finn Gjerull Rygh.

Relevante artikler