Skipp navigasjon

Analyse og rådgivning for Politiet

02.07.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med Agenda Kaupang fått rammeavtale med Politidirektoratet.

Avtalen omfatter analyser og rådgivning innenfor fagfeltene samfunnsøkonomi, evaluering, økonomiske analyser, metodeutvikling og strategi.

Kontakt: Marit Svensgaard/Erik Magnus Sæther

 

 

Relevante artikler