Skipp navigasjon

Analyse av virkninger av konkurranseutsetting

22.08.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Arbeidsdepartementet kartlegger og analyserer Oslo Economics, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Actecan virkninger av konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I analysen vurderes det hvordan konkurranseutsetting påvirker arbeidstakeres pensjonsvilkår, lønnsvilkår, arbeidstidsordninger, endringer i arbeidsstokken og arbeidsmiljø. Sammenlikningsgrunnlaget er kompensasjonsordninger og vilkår for offentlig ansatte som utfører tilsvarende tjenester.

For mer informasjon, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler