Skipp navigasjon

Pilot om reskontrodata og næringskoder til styringsformål

15.10.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag for Difi gjennomført en pilot der har vi testet ut hvorvidt rapporter med transaksjonsdata for innkjøp fra utvalgte statlige virksomheter i kombinasjon med tilhørende næringskoder kan gi relevant styringsinformasjon for innkjøpere.

I arbeidet med piloten fant vi at det krever noe tid og kompetanse å utforme rapportene. Svakheter i datagrunnlaget og kobling av data kan gi feilkilder, og styringsrapportenes må derfor tolkes med varsomhet.

For mer informasjon, eller for å få tilsendt rapporten, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler