Skipp navigasjon

Analyserer ny organisering av brann- og redningsvesenet

20.11.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Brannstudien, en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), gjennomfører Oslo Economics en samfunns­økonomisk analyse av tre alternativer for ny organisering av brann- og redningsvesenet.

Alle forslagene medfører at det blir færre brann- og redningsvesen på landsbasis men at antallet brannstasjoner består.

Analysen er en del av grunnlaget for et forslag som Brannstudien skal legge frem for Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Arbeidsgruppens mandat er å vurdere hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan utnyttes best mulig.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

 

 

Relevante artikler