Skipp navigasjon

Aktuelt

Oslo Economics er en av Gasellene i 2013

Oslo Economics er av Dagens Næringsliv (DN) kåret til nummer 23 av totalt 481 Gasellebedrifter i Oslo. – Vi er […]

Samfunnsøkonomisk analyse ny organisering av brann- og redningsvesenet

På oppdrag for Brannstudien, en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har Oslo Economics gjennomført en samfunns­økonomisk […]

Alkoholkonsum er dyrt for samfunnet

På oppdrag for H. Lundbeck har Oslo Economics kartlagt samfunnets kostnader som følge av befolkningens alkoholkonsum. Rapporten viser at kostnadene […]

Vurdering av enerett på behandling av husholdningsavfall

På oppdrag for Norsk industri og Maskinentreprenørenes forbund har Oslo Economics kvalitativt vurdert de samfunnsøkonomiske effektene av å fjerne kommunenes […]

Analyserer ny organisering av brann- og redningsvesenet

På oppdrag for Brannstudien, en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), gjennomfører Oslo Economics en samfunns­økonomisk analyse av tre alternativer for ny […]

Kostnader ved offentlig-privat samarbeid

Oslo Economics skal utrede problemstillinger knyttet til offentlig-privat samarbeid (OPS) for Oppegård kommune. Utredningen skal komme frem til generelle prinsipper […]

Oslo Economics søker erfarne bransjespesialister og ambisiøse yngre konsulenter

Oslo Economics tilbyr økonomiske analyser og rådgivning i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Våre oppdragsgivere er bedrifter, advokatfirmaer, myndigheter og […]

Statlig rammeavtalesenter vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt

På oppdrag for Difi har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av samordning av statlige innkjøp i form av etablering […]

Pilot om reskontrodata og næringskoder til styringsformål

Oslo Economics har på oppdrag for Difi gjennomført en pilot der har vi testet ut hvorvidt rapporter med transaksjonsdata for […]

Utredning om alternativer for lokalisering av ny, statlig valgenhet

På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Oslo Economics utredet økonomiske og administrative konsekvenser av fem ulike lokaliseringsalternativer for […]

Vurdering av inntektsfordelingen i Helse Midt-Norge RHF

Oslo Economics har på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune vurdert mulige forbedringer i Helse Midt-Norge RHFs modell for finansiering […]

Ideverksted på Nationaltheatret

Nationaltheatrets bygning trenger rehabilitering og oppgradering, og skal tilrettelegges for moderne teaterdrift. Oslo Economics bistår Kulturdepartementet i samarbeid med Terramar […]

1 2 48 49 50 58 59