Skipp navigasjon

Minstekrav til reservestrøm i mobilnettene

18.06.2014 - Uncategorized @no

Post- og teletilsynet (PT) har fattet vedtak om at eierne av norske mobilnett må sikre at nettene blir bedre forberedt på bortfall av strøm. Hensikten er at brukerne skal ha tilgang til tjenester, selv om strømmen blir borte. I risikoutsatte områder skal det være reservestrøm for minst fire timer. I mindre risikoutsatte områder, inkludert de største byene, er minstekravet to timer.

På oppdrag fra PT har Oslo Economics utarbeidet en kostnadsberegningsmodell, som har ligget til grunn for tilbydernes beregninger av merkostnader forbundet med ulike kravalternativer, og kvalitetssikret de innkomne kostnadstallene.

Vedtaket fra PT kan lastes ned her.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler