Skipp navigasjon

Utreder alternativer for nytt politihus i Bergen

03.09.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Politidirektoratet og Hordaland politidistrikt med å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt politihus i Bergen. I dag leier politiet bygninger som er lite hensiktsmessige, og særlig er det utfordringer knyttet til arresten.

Forskjellige geografiske alternativer, forskjellige kombinasjoner av samling eller deling på flere bygg og eventuell videre bruk av dagens politistasjon skal utredes.

Ved spørsmål om oppdraget, kontakt Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler