Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av sykehusplaner på Sørlandet

23.05.2014 - Uncategorized @no

Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet en utviklingsplan for virksomhet og bygninger frem til 2030. Sørlandet Sykehus har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i de to Agder-fylkene, samt to kommuner i Rogaland. Per i dag er det tre somatiske sykehus i foretaket – Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Oslo Economics har sammen med Terramar og Hospitalitet fått ansvar for å kvalitetssikre inneholdet i utviklingsplanen og prosessen som har ledet frem til planen.

De tre selskapene skal sammen også kvalitetssikre Sørlandet Sykehus’ konseptrapport for et nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand. I arbeidet med kvalitetssikringen vil det blant annet bli gjennomført en omfattende intervjurunde der interessentene får uttale seg både om innhold og prosess.

Arbeidet ferdigstilles høsten 2014.

Ved spørsmål, kontakt partner Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler