Skipp navigasjon

Vårprat og mat hos Oslo Economics

05.05.2014 - Uncategorized @no

Årets helseøkonomiseminar avholdes torsdag 8. mai med følgende tema og foredragsholdere:

  • Prioriteringsutvalget: Får innstillingen konsekvenser for legemiddelindustrien?

ved Ivar Sønbø Kristiansen, UiO/Oslo Economics

  • H-reseptordningen – Bør RHFene få et utvidet finansieringsansvar?

ved avdelingsdirektør Erik Hviding, Helsedirektoratet

  • Hvordan få «egen DRG» for ny og kostbar behandling?

ved avdelingsdirektør Leena Kiviluoto, Helsedirektoratet

  • Legemiddelindustri i Norge sett i et internasjonalt perspektiv

ved administrerende direktør Tiago Campos Rodrigues, AbbVie

 

Begrenset antall deltagere, send påmelding til ems@osloeconomics.no.

Relevante artikler