Skipp navigasjon

Utarbeider veileder for gevinstrealisering

13.06.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics skal bistå Difi i arbeidet med å veilede forvaltningen i å realisere gevinster av elektroniske anskaffelsesprosesser. Arbeidet skal blant annet føre til en veileder for gevinstrealisering av anskaffelsesprosessen, inkludert en «gevinstoversikt» som viser mulige forbedringer og gevinster man kan oppnå ved ulike tiltak knyttet til digitalisering.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler