Skipp navigasjon

Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet

01.09.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utføre en mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene mellom ulike godstransportformer. Formålet med oppdraget er å identifisere delmarkeder med stort potensial for overføring av gods fra lastebil til sjø- og jernbanetransport.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Jostein Skaar.

Relevante artikler