Skipp navigasjon

Konkurranseutsetting og konsekvenser for arbeidstakere

01.07.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics, Actecan og Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet vurdert hvordan lønn og arbeidstidsordninger påvirkes av konkurranseutsetting i bransjene rutebuss, barnevern, barnehage og sykehjem.

Andre faktorer som drøftes er konkurranseutsettingens påvirkning på arbeidsstokk, arbeidstakers tilknytningsform, bruk av midlertidig arbeidskraft, jobbtilfredshet, arbeidstempo og stress, samt i hvilken grad konkurranseutsetting har betydning for arbeidstakerorganisasjoner og organisasjonsgrad.

Det er vanskelig å si om arbeidsvilkårene generelt blir bedre eller verre som følge av konkurranseutsetting. Bildet er nyansert, og det er store forskjeller mellom de undersøkte bransjene. De innsamlede data trekker i retning av at lønnen er noe lavere i konkurranseutsatte virksomheter, men forskjellene er små.

For å få tilsendt rapporten, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler