Skipp navigasjon

Elisabeth Rustøen Skregelid

Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde 

Oslo Economics har gjennomført en ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde, med sine respektive campus i Molde og Kristiansund. Gjennom arbeidet har vi blant annet analysert høgskolens betydning for region Møre og Romsdal og kartlagt hvordan høgskolen påvirker og selv påvirkes av samfunnsutviklingen i regionen.

Kompensasjon for prisvekst til ideelle aktører 

Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører. Oslo Economics la frem ny rapport på Virkes frokostmøte den 19. januar. 

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler.

Evaluering av tilskudd til AFT/VTA

Oslo Economics har evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene.

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker mellom desember og februar, og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden hos oss, og får på denne måten et godt innblikk i livet hos Oslo Economics.

Oslo Economics åpner Bergenskontor!

OE-familien vokser med et splitter nytt hjem i Markeveien 1, midt på Torgallmenningen i Bergen sentrum! Bergenskontoret er en fullintegrert del av Oslo Economics, og samarbeider sømløst med ressurser i Oslo og Berlin.

Oslo Economics rangert blant de 20 fremste konkurranseøkonomiske miljøene av Global Competition Review 

Oslo Economics er anerkjent som «higly recommended» av Global Competition Review (GCR) i deres GCR 100 – 2024-rangering. Dette betyr at vi er rangert blant de fremste 20 konkurranseøkonomiske miljøene i verden. 

Rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen 

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein inngått en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse i EU-kommisjonen. 
Rammeavtalen dekker evalueringer og vurderinger av reguleringer og tiltak innen konkurranse- og statsstøtteregelverket i EU.

Utprøving av digital triageringsløsning på legekontor 

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, men utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene.  Oslo Economics følgeevaluerer utprøvingen av løsningen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har nylig publisert første evalueringsrapport.

Kvalitativ undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

Arbeidstrening er et arbeidsmarkedstiltak med tidsavgrenset arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere.
Oslo Economics og Frischsenteret gjennomfører, på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet, en evaluering av Arbeidstrening. Første del av evalueringen er en kvalitativ kartlegging av innholdet i tiltaket og hvordan tiltaket brukes.

kyr på beite i sol

Frokostseminar om konkurranse i meierimarkedet

Onsdag 27. september arrangerte Oslo Economics frokostseminar om konkurransen i meierisektoren. Vi spurte: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet?