Skipp navigasjon

Elisabeth Rustøen Skregelid

Oslo Economics’ eksperter igjen anbefalt av Who’s Who Legal

Oslo Economics er stolt av å igjen bli anbefalt av Who’s Who Legal, med et sterkt team av konkurranseøkonomer også i 2023-utgaven. Vi takker våre klienter og samarbeidspartnere for den tilliten de viser til vår ekspertise innen spørsmål relatert til konkurranse, antitrust og regulering.