Skipp navigasjon

Rammeavtale om analyser av avhjelpende tiltak i fusjoner

04.06.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Sammen med Advokatfirmaet Schjødt har Oslo Economics nylig inngått en rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse (DG Comp) i EU-kommisjonen. Rammeavtalen gjelder vurderinger av avhjelpende tiltak og midlertidige tiltak i forbindelse med fusjoner som blir behandlet hos EU-kommisjonen.

Hvert år meldes mer enn 300 oppkjøp og fusjoner til EU-kommisjonen. Kommisjonen må så vurdere om de meldte transaksjonene er forenlig med europeisk konkurranselov. I enkelte av disse sakene, foreslår partene strukturelle eller adferdsmessige tiltak for å lette eller løse identifiserte konkurranseproblemer ved transaksjonen.

I denne rammeavtalen vil Oslo Economics bistå kommisjonen med vurderinger av formelle og uformelle tiltak foreslått av partene. Dette inkluderer vurderinger og analyser av:

  • Teknisk gjennomførbarhet av tiltakene
  • Tiltakenes egnethet til avhjelpe konkurranseproblemer
  • Finansielle aspekter ved tiltakene
  • Finansiell situasjon for kjøper av eiendeler som inngår i tiltak
  • Eventuelle konkurransevridninger ved tiltakene

I enkelte saker innfører også kommisjonen midlertidige pålegg for å forhindre konkurranseskade (f.eks. krav om midlertid seperasjon av eiendeler som inngår i et sammenslått selskap). Som del av rammeavtalen, kan vi bistå kommisjonen med overvåkning og vurdering av at slike midlertidige pålegg etterleves.

I gjennomføringen av analysene vil Oslo Economics og Schjødt bruke sin kombinerte ekspertise innen konkurranseøkonomi, konkurranserett og finansielle analyser. Oslo Economics har i de siste årene vært involvert i flertallet av komplekse fusjonssaker i Norge, inkludert transaksjoner der avhjelpende tiltak har vært brukt. Vi er også involvert i en rekke prosjekter som involverer finansielle analyser. Dette inkluderer selskapsgjennomganger («due diligence»), som er særlig relevant for vurderingen av strukturelle avhjelpende tiltak.

Dette er vår tredje rammeavtale med EU-kommisjonen. I januar 2023 inngikk vi en rammeavtale om vurdering av statsstøtte (også med Schjødt). Høsten 2023 inngikk vi en rammeavtale om evaluering og gjennomgang av reguleringer og tiltak knyttet til statsstøtte- og konkurranseregelverket i EU (med Wikborg Rein).

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler