Skipp navigasjon

Fusjon mellom PGS og TGS er klarert i Norge – etter at Konkurransetilsynet la bort saken like før utløp av fase 2

24.04.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Den 18 september 2023 informerte de to børsnoterte selskapene TGS og PGS om at de skulle fusjonere og at selskapenes aktiviteter skulle legges inn i et nytt datterselskap heleid av TGS. Transaksjonen var meldepliktig til Konkurransetilsynet i Norge og til Competition and Markets Authority i Storbritannia.

Schjødt har vært juridisk rådgiver for TGS i forbindelse med den regulatoriske prosessen i Norge. Oslo Economics har, gjennom fase 2 av Konkurransetilsynets behandling, bistått teamet fra Schjødt med konkurranseøkonomisk rådgivning og vurderinger.   

TGS og PGS er to norske selskaper som begge leverer tjenester og produkter knyttet til marine seismiske data. Selskapene er blant de største aktørene innen marine seismiske tjenester og begge opererer globalt. Tjenestene etterspørres i hovedsak til selskaper som driver med leting og utvinning av petroleumsressurser offshore, samt aktører som ønsker å utvikle karbonfangst og lagring og havvind.  

Norsk sokkel er et viktig område for aktørene som leverer marine seismiske tjenester. Begge selskapene har historisk hatt mye aktivitet her og har et bibliotek med seismiske data over områder på norsk sokkel. Betydelig konsolidering etter 2014 har også medført at det er relativt få selvstendige aktører igjen på markedet – særlig aktører som eier avanserte skip. Etter innledende vurderinger var derfor Konkurransetilsynet bekymret for at foretakssammenslutningen kunne begrense konkurransen, og tok saken videre for mer detaljerte vurderinger i den såkalte fase 2.

TGS og PGS er store aktører innen marine seismiske tjenester og har til felles at de begge har tilbudt data på såkalt multiklientbases – noe som innebærer at selskapene eier dataene og at kunder kan kjøpe lisenser som gir tilgang til data. 

Selskapene er imidlertid svært forskjellige langs viktige dimensjoner og det er lite overlapp mellom partenes bibliotek. Tradisjonelt er seismiske data hentet inn ved hjelp av såkalte streamere som slepes etter spesialdesignede skip. PGS har en betydelig flåte av slike skip og blant markedets mest avanserte streamere. TGS på sin side aldri har eid skip og derfor hatt en forretningsmodell basert på innleie av skip eller samarbeid med skipseier. Partene har dermed hatt svært ulike forutsetninger i konkurransen om å hente inn nye seismiske data med streamere til multiklientbibliotek.

At Konkurransetilsynet nå har lagt bort saken, innebærer at Konkurransetilsynet etter grundige vurderinger har kommet til at foretakssammenslutningen ikke er egnet til å begrense konkurransen innen seismiske tjenester merkbart. I Storbritannia er saken fortsatt i en innledende fase.

Temaet fra Oslo Economics har bestått av Partner Jostein Skaar, Director Harald Bergh og Senior Economist Martin Berqvist. Som det største private miljøet innen konkurranseøkonomi har vi betydelig erfaring med å bistå parter i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av fusjoner og oppkjøp. Les mer om vår kompetanse og erfaring her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler