Skipp navigasjon

Statlige virksomheter trenger mer informasjon om eget klima- og miljøavtrykk

22.04.2024 - Offentlig sektor

De sentrale partene i staten er enige om at hvis Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra med å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Oslo Economics har på oppdrag for de sentrale partene i staten (Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat) undersøkt hvordan de lokale partene (ledere og tillitsvalgte) i statlige virksomheter samarbeider om å redusere virksomhetenes klima- og miljøavtrykk.

Det statlige virksomhetene er svært ulike, både i størrelse, lokasjon og ikke minst i oppgavene de utfører. De har derfor svært ulik påvirkning på klima og miljø. Gjennom intervjuer med ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter finner vi at partene er positive til å samarbeide om å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Samtidig har ledere og tillitsvalgte mange oppgaver og begrenset med tid og ressurser. Siden det er få krav til virksomhetene om å jobbe med sitt klima- og miljøavtrykk, er det i hovedsak virksomhetene med ledere eller ansatte som engasjerer seg stort for klima og miljø som iverksetter tiltak for å redusere sine utslipp.

Vi finner likevel at den største barrieren for at de lokale partene i statlige virksomheter kan iverksette gode klimatiltak, er mangel på informasjon om hva som er virksomhetens klima- og miljøavtrykk. Vi peker derfor på innføring av klimagassregnskap for statlige virksomheter og utvikling av egnede verktøy for smidig klimagassrapportering som de viktigste tiltakene for å understøtte de lokale partenes arbeid med å redusere klima- og miljøavtrykket.

Du kan lese rapporten her.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler