Skipp navigasjon

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

10.01.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. 

I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler. Formålet med disse analysene er å avgjøre om transaksjonene er gjort på markedsmessige vilkår eller om transaksjonene inkluderer elementer av offentlig støtte. I andre saker vil vi bistå kommisjonen med å tallfeste og vurdere forholdsmessighet av offentlig støtte, for eksempel subsidier til utvikling av grønn teknologi («funding gap»-analyser). 

I gjennomføringen av disse analysene, vil Oslo Economics og Schjødt bruke sin kombinerte ekspertise innenfor finansielle analyser, konkurranseøkonomi og EU/EØS- og konkurranselovgivning. Oslo Economics har de senere årene vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til verdivurdering, selskapsgjennomganger («due diligence»), markedsanalyser og økonomiske vurderinger i konkrete statsstøttesaker. Vi ser frem til å bistå EU-kommisjonen i sitt arbeid med å håndheve statsstøtteregelverket og gjennom dette bidra til effektiv bruk av offentlige midler og til effektiv konkurranse. 

Dette er vår andre rammeavtale med DG Competition. Høsten 2023 inngikk vi en rammeavtale (sammen med Wikborg Rein) om evaluering og gjennomgang av reguleringer og tiltak knyttet til statsstøtte- og konkurranseregelverket i EU. Du kan lese mer om dette her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler