Skipp navigasjon

Kompensasjon for prisvekst til ideelle aktører 

19.01.2024 - Uncategorized @no

Oslo Economics la frem ny rapport på Virkes frokostmøte den 19. januar. 

Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører.

Helsepolitikere fra Oslo kommune diskuterte de ideelle aktørenes rolle og mulige løsninger.  Les rapporten her.

Les mer om møtet her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler