Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert Ruters forvaltning av samfunnets midler

13.05.2024 - Samferdsel

Oslo Economics har, på oppdrag fra Ruter, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om hvordan Ruter forvalter samfunnets midler. Ruter er et administrasjonsselskap eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og har som formål å legge grunnlag for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo- og Akershusregionen.

Ruter viktigste oppgave er å kjøp inn kollektivtransporttjenester, og disse kjøpene utgjør nesten 90 prosent av driftskostnadene i Ruter. Ruter har gjennom flere år utvidet kollektivtilbudet ved å tilby flere ruter, flere avganger og mer kapasitet. Dette har medført økte kostnader til kjøp av transporttjenester fra operatørene. Vår gjennomgang viser at Ruter jobber målrettet med å sikre ansvarlige og effektive transportkjøp. Fra 2018 til 2022 har kostnadene til kjøp av kollektivtransport gått ned per plasskilometer, dersom man justerer for prisstigningen i perioden. Kostnadsutviklingen sett opp mot måloppnåelsen understøtter at Ruter har oppnådd effektiviseringsgevinster i kjøp av kollektivtransport i perioden.

I rapporten anbefaler vi Ruters eiere (Oslo kommune og Akershus fylkeskommune) å sette tydelig krav til kostnadseffektiv drift. Vi anbefaler også en rekke tiltak for å hente ut effektiviseringspotensial knyttet til kjøp av transporttjenester og drift av Ruter som selskap.

Rapporten er omtalt i en pressemelding fra Ruter og kan leses her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler