Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Oslo Economics har analysert endringer i ferjeprisene

Statens vegvesen har foreslått endringer i takst- og rabattstrukturen i ferjedriften. Oslo Economics har bistått Statens vegvesen med analyser og anbefalinger i dette arbeidet.

Lufthavn i Mo i Rana

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana. Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny […]

Oslo Economics skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune

Oslo Economics fortsetter arbeidet på samferdselsområdet, og skal nå skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune. […]

Framtidens transport i Norge

Oslo Economics har, i samarbeid med Patrick Ranheim i PBR Analyse og Torgeir Waterhouse i Otte, på oppdrag for Statens […]

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny lufthavn i Mo i Rana, med en rullebane på 2 200 […]

Visualiseringer av Jernbanedirektoratets nyttekostnadsmodell

Oslo Economics har, i samarbeid med PBR analyse, bidratt til å utvikle funksjoner i Jernbanedirektoratets nyttekostnadsmodell SAGA. Funksjonene gjør det […]

Flere nye oppdrag innen samferdsel

Oslo Economics har i høst påbegynt en rekke utredninger på samferdselsområdet. For Jernbanedirektoratet utreder vi hvordan bestilling av assistansetjenester kan […]

Kinkige målkonflikter i transportprosjekter

En ny studie utført av Oslo Economics i samarbeid med Atkins Norge på oppdrag av forskningsprogrammet Concept undersøker ulike målkonflikter […]

Oslo Economics har analysert effekten av veiutbedringer på sjøtransportens effektivitet og konkurranseevne

Som en del av Kystverkets arbeid med kunnskapsgrunnlaget for regjeringens nærskipsfartsstrategi og havneplan har Oslo Economics i samarbeid med Flowchange […]

Utredning av en permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

Oslo Economics og Vista Utredning har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Utredningen er […]