Skipp navigasjon

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

19.10.2022 - Transport og logistikk

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis. Kartleggingen gir en helhetlig oversikt over strukturelle forhold, markedsmekanismer og drivere, og beskriver verdikjeder, aktører og deres rolle. I tillegg har vi utarbeidet prognoser for fremtidig etterspørsel etter transport av tømmer og malm på jernbane. Hensikten med prognosene er å etablere et kunnskapsgrunnlag for Jernbanedirektoratets fremtidige arbeid med tiltak og tilbudskonsepter for godstransport.

Les rapporten her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler