Skipp navigasjon

Velkommen til Jon-Kristian Ryan Hovland

28.11.2023 - Samferdsel

Vi har gleden av å ønske Jon-Kristian Ryan Hovland velkommen til Oslo Economics. Han begynner etter nyttår og vil styrke vårt team som jobber med utredninger på samferdselsområdet.

Jon-Kristian kommer fra Jernbanedirektoratet der han har ledet seksjonen for tilbudsutvikling med ansvaret for å gjennomføre analyser og utvikle forslag til endringer i togtilbudet som et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP). Enheten har også ansvaret for metode og analyseverktøy for samfunnsøkonomisk analyse i sektoren. Før han begynte med jernbane var han fagsjef for Norges taxiforbund.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler