Skipp navigasjon

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

27.02.2023 - Ressurser og bærekraft

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og forsyningskjeder. Internasjonal handel har tjent oss vel på mange områder, og har gitt norske forbrukere lavere priser og større utvalg. Komplekse internasjonale forsyningskjeder har imidlertid også gjort oss mer sårbare for kriser.

De siste årenes utfordringer med pandemi, krig i Europa, eksportrestriksjoner og endrede handelspolitiske og geopolitiske forhold har stilt forsyningssystemene på prøve. Til tross for at markedene for de varene og tjenestene vi er mest avhengige av har vist seg å være tilpasningsdyktige har dette skapt en økt bevissthet og oppmerksomhet knyttet til mulige utfordringer i framtiden.

Regjeringen ønsker nå oppdatert kunnskap om hvordan globale og internasjonale markeder blir påvirket av kriser, sårbarheter i forsyningslinjer og konsekvensene av at disse ikke fungerer som normalt. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor lyst ut et forskningsprosjekt med dette som tema. Oslo Economics, som hovedleverandør for et konsortium bestående av SINTEF Ocean, NUPI og NIBIO, har vunnet konkurransen om å gjennomføre forskningsprosjektet.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler