Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Kommunal kommersiell parkeringsvirksomhet: Til glede eller besvær?

Oslo Economics har nylig levert en rapport til Virke om konkurranse mellom kommunale og private selskap innen parkeringsdrift.

Oslo Economics vokser internasjonalt

Oslo Economics fortsetter sin sterke vekst. Som en følge av vår satsing mot det tyske og europeiske markedet åpner vi nå et kontor i Berlin.

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Ingunn Bruvik Gjersvik.

Innlegg om dagligvarer: Fylkesnes og Westgaard-Halle bør lytte til fagfolk

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Lene Westgaard-Halle (H) mangler innsikt i grunnleggende konkurranseøkonomi og hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet fungerer.

Politisk skråsikkerhet kan koste forbrukerne dyrt

Medarbeidere Jostein Skaar og Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor de argumenterer for at leverandørene, i likhet med forbrukerne, kan tape på redusert konkurranse mellom dagligvarekjeder.

Gulating lagmannsrett: Schibsteds oppkjøp av Nettbil svekker ikke konkurransen

For første gang har et vedtak fra norske konkurransemyndigheter om å forby et oppkjøp blitt behandlet i domstolen: Myndighetene fikk ikke medhold.

Kobling mellom bank og eiendomsmegling – er reglene virkelig til kundens beste?

Medarbeider Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor han argumenterer for at det kanskje burde være tillatt for DNB å gi høyere finanseringsbevis dersom kunden har fått e-takst på eksisterende bolig fra DNB Eiendom.

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre […]

Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm

Oslo Economics har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) gjennomført en kartlegging av utfordringer i sluttbrukermarkedet for […]

Innlegg om innkjøpspriser i dagligvaremarkedet i Dagens Næringsliv

De siste årene har forskjeller i innkjøpspriser mellom dagligvarekjedene vært gjenstand for debatt, og særlig hvorvidt disse forskjellene er skadelige […]

Ny OE-rapport: komparativ analyse av boligomsetning

Oslo Economics har, på vegne av Finansdepartemenetet og eiendomsmeglerutvalget utarbeidet en komparativ analyse av boligomsetning. Analysen sammenligner ved boligomsetningen i […]