Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Fusjon mellom PGS og TGS er klarert i Norge – etter at Konkurransetilsynet la bort saken like før utløp av fase 2

Oslo Economics har bistått Schjødt med konkurranseøkonomisk rådgivning og vurderinger i forbindelse med en fusjon av de to børsnoterte selskapene TGS og PGS, som begge leverer tjenester og produkter knyttet til marine seismiske data.

Rapportlansering: Økonomiske besparelser ved den norske reguleringen av pengespill

Hvor mye har de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet spart det norske samfunnet for? Dette har Oslo Economics undersøkt på oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam. Nye beregninger viser at dagens regulering av pengespillmarkedet i løpet av 10 år kan spare staten for 30–50 milliarder kroner. Resultatene ble lagt frem under et frokostseminar 11. april.

EFTA-domstolen opphever vedtak om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte

Oslo Economics foretok økonomiske analyser av grunnlaget ESA benyttet i sitt vedtak, på oppdrag for Arntzen de Besche og Thommessen som representerte Eviny.

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler.

Oslo Economics rangert blant de 20 fremste konkurranseøkonomiske miljøene av Global Competition Review 

Oslo Economics er anerkjent som «higly recommended» av Global Competition Review (GCR) i deres GCR 100 – 2024-rangering. Dette betyr at vi er rangert blant de fremste 20 konkurranseøkonomiske miljøene i verden. 

Egne merkevarer er i forbrukernes interesse

Næringsministeren arrangerte dagligvareseminar om sin 10-punktsplan fredag 15. desember. Oslo Economics utarbeidet tidligere i år en rapport for NorgesGruppen hvor vi analyserte hvordan EMV påvirker dagligvaremarkedet.

Konkurranseklagenemda har frikjent forlagene for konkurransebegrensende samarbeid

Oslo Economics har bistått advokatfirmaene Kvale, Thommessen og Wikborg Rein som representerte forlagene Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug både under Konkurransetilsynets behandling av saken og som sakkyndig under nemndsbehandlingen. 

Rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen 

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein inngått en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse i EU-kommisjonen. 
Rammeavtalen dekker evalueringer og vurderinger av reguleringer og tiltak innen konkurranse- og statsstøtteregelverket i EU.

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket. Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

OE-kollegaer med artikkel i kommende utgave av JEEA

Våre dyktige kolleger Charlotte Evensen og Simen Ulsaker har fått antatt en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of European Economic Association. Artikkelen undersøker hvordan en dagligvarebutikk påvirkes av at Europris etablerer seg i området.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.