Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Høyesterett tillater Schibsteds kjøp av Nettbil

I forrige uke kom Høyesterett til beslutningen om å tillate en sammenslåing av Schibsted og Nettbil. Sentralt i avgjørelsen var spørsmålet om markedsavgrensning, altså om Nettbil og Schibsted, gjennom Finn.no, konkurrerer i samme relevante marked.

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

Oslo Economics har bidratt med en prisundersøkelse for beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets nylig fremlagte utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. For øvrig inngår to av våre rapporter på apotek- og legemiddelområdet i kunnskapsgrunnlaget.

Offentlige treningssentre kan være dårlig samfunnsøkonomi 

På oppdrag for Virke har Oslo Economics vurdert om offentlig eide treningssentre kan ha potensial for konkurransevridning. Hvis offentlig støtte gir offentlig eide treningssentre et kunstig konkurransefortrinn, vil det fortrenge mer effektive private aktører.

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

Helseforetakene står overfor store budsjettutfordringer. Det kan være store penger å spare for foretakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon.

Kommunal kommersiell parkeringsvirksomhet: Til glede eller besvær?

Oslo Economics har nylig levert en rapport til Virke om konkurranse mellom kommunale og private selskap innen parkeringsdrift.

Oslo Economics vokser internasjonalt

Oslo Economics fortsetter sin sterke vekst. Som en følge av vår satsing mot det tyske og europeiske markedet åpner vi nå et kontor i Berlin.

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Ingunn Bruvik Gjersvik.

Innlegg om dagligvarer: Fylkesnes og Westgaard-Halle bør lytte til fagfolk

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Lene Westgaard-Halle (H) mangler innsikt i grunnleggende konkurranseøkonomi og hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet fungerer.

Politisk skråsikkerhet kan koste forbrukerne dyrt

Medarbeidere Jostein Skaar og Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor de argumenterer for at leverandørene, i likhet med forbrukerne, kan tape på redusert konkurranse mellom dagligvarekjeder.

Gulating lagmannsrett: Schibsteds oppkjøp av Nettbil svekker ikke konkurransen

For første gang har et vedtak fra norske konkurransemyndigheter om å forby et oppkjøp blitt behandlet i domstolen: Myndighetene fikk ikke medhold.

Kobling mellom bank og eiendomsmegling – er reglene virkelig til kundens beste?

Medarbeider Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor han argumenterer for at det kanskje burde være tillatt for DNB å gi høyere finanseringsbevis dersom kunden har fått e-takst på eksisterende bolig fra DNB Eiendom.

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.