Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Virksom konkurranse i markedene for tiltak og tjenester til barnevernet

Barnevernet kjøper inn tiltak og tjenester fra private, både fra ideelle og kommersielle leverandører i stort omfang. Kommunalt og statlig […]

Vurdering av mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping

Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet varslet i november 2019 at regjeringen skal vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon til å tilby […]

Ex-post analyse av priseffekter av fusjon mellom Telia og Tele2 levert til Konkurransetilsynet

Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar er forfatterne bak forskningsartikkelen «Efficiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence […]

Forskningsbidrag i konkurranseøkonomi publisert i «Review of Industrial Organization»

Oslo Economics har utviklet nye verktøy for å analysere priseffekter ved fusjoner. Arbeidet er nå publisert i «Review of Industrial […]

Fungerer fusjonskontrollen? Og hvordan påvirkes Norge av den internasjonale utviklingen?

Wiersholm og Oslo Economics inviterer til konkurranserettsseminar hvor vi ser nærmere på hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk påvirker norsk næringsliv. […]

Begrenset effekt av å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet

Oslo Economics har utredet konsekvensene av å fjerne avgiftsfritaket på netthandelsimport under 350 kroner. Funnene tyder på at dette vil […]

Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ferdigstilt

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi […]

Overleverte dataspill-rapport til kulturministeren

I dag overleverte Oslo Economics en utredning om den norske spillbransjen til kulturminister Trine Skei Grande. Blant funnene i rapporten […]

Ny rapport om etableringshindringer i norsk dagligvaresektor

I samarbeid med Oeconomia har Oslo Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utredet etableringshindringer i norsk dagligvaresektor. Konsentrasjonen på […]

Rapport om byggteknisk konsulentvirksomhet

Teknisk ukeblad har skrevet to artikler om utviklingen på markedet for byggteknisk konsulentvirksomhet, som bygger på resultater fra en utredning […]

Oslo Economics arrangerer kurs i konkurranseøkonomi på BI

I oktober 2017 vil Oslo Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI og advokatfirmaet Schjødt arrangere kortprogrammet «Konkurranseøkonomi». Kurset vil være […]

Kronikk: Økt regulering av forbrukslån er god samfunnsøkonomi

Hva har forbrukslån til felles med tobakk og alkohol? Jo, kostnader for omgivelsene og brukerne som ikke bæres av produsentene. […]