Skipp navigasjon

Egne merkevarer er i forbrukernes interesse

14.12.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Næringsminister Jan Christian Vestre arrangerte dagligvareseminar om sin 10-punktsplan fredag 15. desember. På seminaret presenterte også Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sine rapporter om EMV og vertikal integrasjon utarbeidet på oppdrag fra NFD.

Oslo Economics utarbeidet tidligere i år en rapport for NorgesGruppen hvor vi analyserte hvordan EMV påvirker dagligvaremarkedet. Deler av rapporten som vi nå offentliggjør har tidligere vært oversendt NFD. Dette inkluderte syv konkrete spørsmål om EMV. I vår rapport har vi gjennomgått forskningslitteraturen for å få innsikt i disse spørsmålene. Litteraturen viser blant annet:

  • EMV utsetter leverandørenes merkevarer for konkurranse. Leverandørene responderer på denne konkurransen med å enten redusere prisene eller tilby flere og bedre produkter. 
  • EMV kan bidra til mer konkurranse på tvers av butikkonsepter som i utgangspunktet henvender seg til ulike kundegrupper – f.eks. lavprisbutikker og supermarkeder. 
  • Kjedens marginer på leverandørens produkter er normalt lavere enn for EMV.
  • EMV kan gi dagligvarekjedene høyere lønnsomhet per kunde og dermed intensivere konkurransen mellom kjeder om å tiltrekke seg kunder. 

Oppsummert finner vi at EMV styrker konkurransen på leverandørleddet, men at det også kan styrke konkurransen mellom dagligvarekjeder. På kategorinivå bidrar EMV til lavere priser og bredere sortiment. Når dagligvarekjeder etablerer EMV, er dette derfor normalt i forbrukernes interesse.  

Våre funn og konklusjoner sammenfaller langt på vei med konklusjonene i de rapportene som ble bestilt av NFD. En viktig forskjell er imidlertid at vi ikke finner noen holdepunkt for Samfunnsøkonomisk Analyses anbefaling om strengere regulering av forhandlinger mellom dagligvarekjeder og leverandører. 

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler