Skipp navigasjon

Oslo Economics rangert blant de 20 fremste konkurranseøkonomiske miljøene av Global Competition Review 

18.12.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics er anerkjent som «higly recommended» av Global Competition Review (GCR) i deres GCR 100 – 2024-rangering. Dette betyr at vi er rangert blant de fremste 20 konkurranseøkonomiske miljøene i verden. 

GCR 100 er en uavhengig oversikt over de fremste miljøene innen konkurranserett og konkurranseøkonomi i verden. De ulike miljøene vurderes basert på flere kriterier, herunder antall dedikerte konkurranseøkonomer, eksperter anerkjent i Who’s Who Legal: Competition, og selskapenes arbeid med konkurransesaker det siste året. 

Den fullstendige GCR 100-rangeringen kan ses her.

Konkurranseøkonomi i Oslo Economics  

Oslo Economics er et av de ledende konkurranseøkonomiske miljøene i Norden. Flere av våre medarbeidere har hatt sentrale posisjoner i Konkurransetilsynet, har forskningskompetanse på feltet og er på Who’s Who Legals oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer. 

Oslo Economics tilbyr konkurranseøkonomiske utredninger, markedsanalyser og annen generell bistand innen konkurranse- og reguleringsøkonomi. Vi har spesifikk ekspertise på blant annet markedsanalyser, sektorspesifikke reguleringer, offentlig anskaffelser og statsstøtte. Vi har lang erfaring i å bistå kunder i møte med konkurranse- og sektormyndigheter, samt oppdrag som ekspertvitne i rettslige prosesser.  

Les mer om våre tjenester knyttet til konkurranseøkonomi her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler