Skipp navigasjon

Frokostseminar: Hvordan oppnå effektive prosesser med Konkurransetilsynet

27.06.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics inviterer til frokostseminar om hvordan oppnå effektive prosesser med Konkurransetilsynet.

Flere bedrifter har blitt overrasket over hvor tids- og ressurskrevende prosesser med Konkurransetilsynet kan være. Vi inviterer til en nyansert samtale om mulighetene for mer effektive prosesser både i fusjons- og etterforskningssaker. Du får perspektiver både fra myndighetssiden og næringslivet.

  • Hvordan unngå unødvendig lange prosesser og høy ressursbruk?
  • Hvordan kan aktører bidra til god saksopplysning og mer effektiv behandling av saker?
  • Hvilken informasjon og tiltak kan lette eventuelle bekymringer tilsynet måtte ha?
  • I hvilken grad kan Konkurransetilsynet være mer åpne om foreløpige vurderinger i saker i møte med parter?

Med oss har vi Tina Søreide, konkurransedirektør i Konkurransetilsynet, og Kristin Hjelmaas Valla, partner i Kvale. I tillegg vil Jostein Skaar, partner i Oslo Economics dele sine perspektiver.

Tid: 22. august klokken 08:00. Innleggene starter 08:30
Sted: Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo
Meld deg på her!

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler