Skipp navigasjon

Europeisk konferanse for «Society for Medical Decision Making»

27.04.2012 - Uncategorized @no

Ivar Sønbø Kristiansen organiserer europeisk konferanse for Society for Medical Decision Making (www.smdm.org) 10.-12. juni 2012 i Oslo. Konferansen er aktuell for alle med interesse for kliniske beslutninger, økonomisk evaluering, beslutningspsykologi og infeksjonssykdommer.

Key note speakers er Bjørn-Inge Larsen, Neil Ferguson og Gerd Gigerenzer.

Helsedirektoratet er hovedsponsor.

Relevante artikler