Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstog i Skandinavia

22.05.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag for Business Region Göteborg skal Oslo Economics vurdere forutsetninger for samfunnsøkonomiske effekter av høyhastighetstogprosjektet COINCO North.

Med COINCO North vil alle de skandinaviske landene få grensekryssende høyhastighetstog. Dette vil gi effekter på tvers av landegrensene. Med utgangspunkt i et Skandinavisk perspektiv identifiserer vi effekter av høyhastighetstog.

Kontakt Håkon Hagtvet/Line Bakken.

Relevante artikler