Skipp navigasjon

Høringsuttalelse om prosjektsamarbeid

27.08.2012 - Uncategorized @no

Konkurransetilsynet har kommet med utkast til veiledning om prosjektsamarbeid. Veilederen skal gi anvisning på hvilke typer prosjektsamarbeid som normalt vil rammes av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10.

Oslo Economics mener at utkastet legger opp til at for mange typer prosjektsamarbeid automatisk vil anses for å være forbudt, og at forslaget vil ramme mye ønskelig økonomisk aktivitet i Norge.

Relevante artikler