Skipp navigasjon

Konsekvensutredning av digitalisering av skjemaer i staten

27.06.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i utarbeidelse av konsekvensutredning av økt digitalisering av skjemaer i staten. Det innebærer å vurdere kostnader og nytte (samfunnsøkonomisk lønnsomhet) av ulike alternativer for etablering av et basisnivå for digital innsending av skjemaer i alle statlige virksomheter.

Kontakt: Marit Svensgaard/Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler